(035) 311-524 office@semaforiljuba.com

Testovi: 8 i 18 januar.
Vožnja: 15 i 25 januar.

Prijavu možete izvršiti na naše kontakt telefone ilii u samoj školi 8 dana ranije pre polaganja.