(035) 311-524 office@semaforiljuba.com

Teorijska obuka

Promenom pravila rada auto škola naša škola Semafor i Ljuba ispunila je uslove za nesmetan rada sledećih kategorija: AM, A1, A2, A, B i F. Obezbedili smo kvalitetan stručni kadar, potrebne licence za predavače i ispitivače kao i niz dodatnih pogodnosti za odvijanje vrhunske teorijske nastave u delatnosti saobraćaja.

Obezbedili smo savremenu nastavnu učionicu u kojoj postoje 22 personalna računara za grupnu i individualnu teorijsku nastavu. Uz video projektor i kvalitetnu prezentaciju održavamo redovne i obavezne nastavne časove teorije po planu i programu rada škole. Nastavu izvode naši licencirani predavači Tomislav Miladinović i Ljuba Stojanović.

Osim časova redovne teorojske nastave kandidatima pružamo i mogućnost individualnog rada na našim kompijuterima u dodatnim časovima teorijske obuke.

Kompijuterska učionica povezana je sa jedinstvenim informacionim sistemom MUP-a Srbije i registrovana je za polaganje teorijskog dela vozačkog ispita.

Redovno posećujemo veliki broj seminara na kojima se dodatno edukujemo u interesu sticanja i prenošenja dodatnog znanja i saznanja o novinama u oblasti saobraćaja koje nesebično delimo sa polaznicima kursa obuke vozača u našoj školi.

Redovno organizujemo besplatnu obuku dece predškolskog uzrasta o značaju i bezbednosti saobraćaja. Smatramo da je volonterski rad u ovoj oblasti i sa ovim uzrastom naša obaveza prema društvu i sredini u kojoj radimo i živimo.

Galerija fotografija