Testovi: 8 i 18 januar. Vožnja: 15 i 25 januar. Prijavu možete izvršiti na naše kontakt telefone ilii u samoj školi 8 dana ranije pre polaganja.